Sahil Güvenlik Komutanlığı 635 Uzman Erbaş Alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı erbaş alımı yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinin erbaş ihtiyacını karşılamak üzere Uzman erbaş Alımı gerçekleştirecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 635 Uzman Erbaş Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 13 Ekim 2016 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amaçlı farklı branşlarda ve niteliklerde toplamda 635 kişilik boşluk ile Uzman Erbaş Alımı yapacak. Alım yapılacak branşlar, genel şartlar ve başvuru bilgileri şöyledir;

KADROLAR:
 • Topçu,
 • Elektrikçi,
 • İkmal,
 • Şoför,
 • Serdümen,
 • Motorcu,
 • Kurbağa Adam,
 • Muhafız,
ARANAN ŞARTLAR:
 • En az lise mezunu olan adaylar,
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan adaylar,
 • Askerlik Görevini yapmış veya yapıyor olan adaylar,
 • 2016 yılı Ocak ayı itibari ile 25 yaşını doldurmuş olan adaylar,
 • Halen askerlik görevini yapmakta iken başvuran adaylar için, son başvuru tarihi (31 Ekim 2016) itibarı ile terhislerine 6 (altı) ay ve daha az süre kalmak
 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, müracaat tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 3 (üç) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Ekim 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kayıtlı olması gereklidir),
 • Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
 • Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuçlar verecek olan adaylar,
 • Askeri öğrencilik ilişkisi kesilmemiş olan adaylar,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,
 • Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına uygun sağlık raporu almak, ayrıca sınıf özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),
 • Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkartılanların başvuruları kabul edilmez/iptal edilir.
 • Alım yapılacak sınıfta uygun ihtisasa sahip olan adaylar,
 • İstenilen boy ve kilo doğrultusunda olan adaylar,
BAŞVURULAR.;

Başvuruda bulunacak olan adaylar, 17 Ekim 2016 tarihi ile 31 Ekim 2016 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular,  sadece www.sgk.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
ÖZER
ÖZER - 5 yıl Önce

25 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMAK GEREKİYOR YANLIŞ YAZILMIŞ SANIRIM