MSB Hangi Askeri Pozisyonlarda Alım Yapıyor ? Detaylı Başvuru Şartları Neler?

MSB 2019 sonlarına doğru askeri personel alımlarını yapacağını açıkladı.Adaylar MSB hangi alanda alım yapacaklarını merak etmektedr.Alımalar ve başvurular haberde.

MSB Hangi Askeri Pozisyonlarda Alım Yapıyor ? Detaylı Başvuru Şartları Neler?

MSB tarafından birçok farklı askeri pozisyonda personel temini gerçekleştirilmekte olup kapsamında Deniz, Hava, Sahil Güvenlik gibi komutanlıklarda görev alan rütbeli personeller bulunmaktadır. MSB personel temini adresi olan PERTEM üzerinden bugün yayınlanan bu duyurularda2019 yılı için yapılması beklenen alımlarda olmakla birlikte adayların sağlaması gereken birtakım şartlar ve alım yapılan kadrolara ilişkin detaylar haberin devamında yer almaktadır.

MSB Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Millî Savunma Üniversitesine muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, ilgili kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temini yapılmakta olup adayların şu sağlaması istenmektedir.

 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
  • Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,
  • Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,
  • Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,
 • Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmamaktadır),
 • Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın, Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,
 • Son iki yılın Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 Lisans Puanı 60 ve üzeri olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınmaktadır),
 • Kılavuzda belirtilen bazı sınıflara müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından belirlenen baraj seviyesi veya üstünde puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır.
 • Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için; son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3'den en az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 60 not almış olanlar,
 • İngilizce Öğretmenliği için son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3'den en az 60 alanlar
 • Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
 • Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler,
 • Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında 'yedek subay olamaz' kararı olanlar başvuramazlar.)

MSB Muvazzaf Astsubay Alımı

TSK’da muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, kılavuzda yer alan kılavuzda gösterilen kontenjan ve kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınmakta olup adayların:

 • Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından "KPSSP93 Ön Lisans/ KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)" en az 60 ve üzerinde olanlar,
 • Kılavuzda belirtilen sınıflara müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az belirlenen baraj puanı ve üzerinde alanlar değerlendirmeye alınacaktır.
 • En az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
 • Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),
 • Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler başvurabileceklerdir.

MSB Uzman Erbaş Alımı

Aşağıda belirtilen başvuru koşullarını sağlayan adayların müracaatları kabul edilir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • Uzman Onbaşılık için en az ilköğretim, Uzman Çavuşluk için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
 • Askerlik hizmetini yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Askerlik hizmetinde bulunan adayların Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak,
 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,
 • 01 Ocak tarihi itibarıyla yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış),
 • Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak,
 • Boy ve kilo oranları kılavuzda yer alan değerler içerisinde bulunmak,
 • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak,
 • Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.

MSB Sözleşmeli Er Alımı

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak, En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak.
 • Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi) almış olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak,
 • Boy ve kilo standartları tablosunda (kılavuzda yer alan TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak.

MSB Sivil Memur Alımı

Sivil memur temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir. Adayların sağlaması gereken şartlar arasında:

 • Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak şartları aranmaktadır.

2019 yılı güncel MSB Alım ilanları için: https://www.isinolsa.com/askeri-ilanlar/msb-bunyesindeki-tum-alimlar-farkli-ilanda-er-subay-ve-astsubay-h28328.html

YORUM EKLE
YORUMLAR
ikamet şartı kaldırılsın
ikamet şartı kaldırılsın - 2 yıl Önce

ikamet şartı kaldırılsın