Milli Savunma Bakanlığı YKS İle Subay Alımı Yapıyor!

Milli Savun Bakanlığı Tabip Subay Olma Onurunu Sende Yaşa kampanyası ile öğrenci alımları yapacağını duyurdu. Peki başvuru koşulları neler? Haberimizin devamında detayları açıklıyoruz. 

Milli Savunma Bakanlığı YKS İle Subay Alımı Yapıyor!

Milli Savun Bakanlığı Tabip Subay Olma Onurunu Sende Yaşa kampanyası ile öğrenci alımı yapacağını duyurdu. YÖK Geçiş Sınavı ile MSB Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakülteleri Birinci Sınıflarına öğrenci alımları yapılacak. Peki başvuruda bulunma isteyen adayların hangi koşulları yerine getirmesi gerekiyor?

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru koşulları ise şu şekilde: Türk vatandaşı olmak, kendisinin ve ailesinin terör örgütleri ile bir ilişiği olmaması, TSK'nın manevi şahsiyetlerine gölge düşürmemiş olması, toplumca tasvip edilmemiş yollardan kazanç elde etmemiş olmak, adli sicile uygun olmak, güvenlik soruşturması olumlu olmak, nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya nikahsız olarak birlikte yaşamamak, askeri okullardan çıkarılmamış veya nakledilmemiş ve sivil okullardan çıkarılmamış olmak, 30 Ağustos 1997 tarihinden sonra doğup en fazla 21 yaşında olmak, ürk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince, MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanına alınacak öğrenci adayları tam sağlam olmalı ve diskromatopsi bulunmamalıdır, renk körlüğü dilde kekemelik pelteklik vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanık, leke,   frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, histeri, marazi çarpıntı olmamak, Her iki gözdeki ayrı ayrı görme kusurları Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ölçülere uygun olmalıdır. (Askerî öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla üç diyoptriye kadar (üç dahil) miyopi ve hipermetropi ile doksan derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı üç diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar engel değildir. Klinik olarak anlamlı olmayan semptomsuz total bilirubin değeri yüzde 2 mg/dl kadar olanlar engel değildir. Kardiyak fonksiyon bozukluğu yapmamış minimal kalp kapak yetmezlikleri engel değildir. Karaciğer ve dalağın komplikasyonsuz hemanjiomları (1 cm’e kadar olan hemanjiomlar - 1 cm dahil) ve benign tümörleri, her türlü kistleri (1 cm’e kadar olan basit kistler – 1 cm  dahil) ile kot kenarını geçmeyen splenomegaliler (kot kenarını ve 135 mm’yi geçmeyen – 135 mm dahil  idiyopatiksplenomegaliler) MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanına girmeye engel değildir. SK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerin Sağlık Kurulu’ndan askeri öğrenci olur kaydını içeren bir sağlık kurulu raporu almak. Lise ve dengi okullardan 2018 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 yılında mezun olmak, Yükseköğretim Kurumları Sınavında MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi kontenjanına ÖSYM tarafından yerleştirilen ancak, yukarıda belirtilen “Giriş Koşulları”na uymayan öğrencilerin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne MSB nam ve hesabına kayıtları yapılamaz. Öğrencinin kesin kaydının yapılabilmesi için, yapılacak muayenede “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” raporunu alması,  Fiziki ve Bedeni Yeterlilik Testi ile Mülakat Sınavında başarılı olması ve intibak eğitimini başarıyla tamamlamış olması koşulları aranacağı açıklandı. Sağlık muayenesini, fiziki yeterlilik sınavını ve mülakat sınavını kazanamadığı, giriş koşullarına uymadığı, intibak eğitimi süresince öğrenciliğe devam edemez sağlık raporu alması, intibak eğitiminde başarısız olması veya başka bir sebeple programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilecek, uygun görülenler alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) yerleştirileceklerdir. Adaylar yerleştirilme sonuçlarını, ÖSYM Başkanlığı’ndan öğrenebilecekleri açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra, Kayıt Kabul takvimi ve hazırlanması gereken evraklar, www.msb.gov.tr adresinde duyurulacağı ,adaylar,  hazırlanması gereken evrakları, www.msb.gov.tr adresinden indirerek hazırlayabilecekler.  Adaylar, kayıt kabul takviminde duyurulacak tarihte, MSB Kayıt-Kabul Komisyonuna başvurarak işlemlerini başlatabilecek. Bu programa Ek kontenjanla kayıt yapılmayacağı da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER