Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı 2015

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı 2015

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı 2015

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Subay Alımı 2015

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımı Yapıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinin Subay ihtiyacını karşılamak üzere Muvazzaf Subay alımı yapıyor. Sizde Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine dahil olmak istiyorsanız alt kısımda verilmiş olan genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2015 YILI MUVAZZAF/SOZLEŞMELI SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu (0312) 562 11 11 (2322, 2325)(Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için) Genel Ağ (İnternet) Adresi www. kkk. tsk. tr/PersonelTemin/Pertem. aspx BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.. 1.MUVAZZAF(DAİMİ KADRODA)/SÖZLEŞMELİ SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ a.Kara Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay olarak istihdam edilmek üzere, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına göre personel seçilmektedir. b.Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; muvazzaf/sözleşmeli subay olarak kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ve muvazzaf/sözleşmeli subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. c.Muvazzaf/sözleşmeli subay olma süreci; (1)Birinci Seçim Aşaması Faaliyeti (Yazılı Sınav): (a)Genel kültür sınavı, (b)Meslek bilgisi sınavı [FYO kaynaklı (KHO'nda yetiştirilmeyen) sınıflar]. (2)İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri: (a)Kayıt Kabul, (b)Ön Sağlık Muayenesi, (c)Kişilik Değerlendirme Testi, (ç) Fiziki Yeterlilik Testi, (d)Mülakat. (3)Sınıflandırmasının yapılması (asil/yedek adayların belirlenmesi). (4)Hastane sağlık raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır. ç. Muvazzaf/sözleşmeli subay adayları, tüm aşamaları geçmelerini müteakip "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi"ne tabi tutulacaklar ve bu eğitimi de başarıyla tamamlayanlar, teğmen rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın sınıf okuluna gönderilecektir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz. d.Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler (1)Özlük Hakları: (a)Rütbe Bekleme Süreleri: Dış kaynaktan muvazzaf/ sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin rütbe bekleme süreleri 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf subaylar için belirlenen süreler uygulanır. (b)Sözleşmeli Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçiş: Sözleşmeli subaylardan, 4678 sayılı TSK İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunu ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri ve yapılacak sınavlarda başaralı olmaları halinde muvazzaf subaylığa geçirilebilirler. (c)Sözleşmeli Subaylar İçin Sözleşme Süreleri: Sözleşmeli subay adayları, ön sözleşme yaparak askeri eğitime alınırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler teğmen rütbesine nasbedilirler. Sözleşmeler, üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde yenilenir. (ç) Atama ve Yer Değiştirme: Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa alınanların kıt'a, karargah ve kurumlara atanmalarında TSK Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. (d)Sağlık: Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun muvazzaf subaylara ilişkin hükümleri uygulanır. (e)İzin İşlemleri: (I)Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenler, temel askeri eğitim ve Sınıf Okulu eğitimi ile özel askeri eğitim süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. (II)Yukarıda belirtilen haller dışında; dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile tSk İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir. (f)Konuttan Faydalanma: K.K.K.lığına ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından emsali muvazzaf/sözleşmeli subaylar gibi istifade ederler. (2)Mali Hakları: 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler. (3)Çeşitli Hükümler: Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince iaşeleri TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği gereği kazandan sağlanır.

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE