Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 2019 Subay ve Astsubay Alımı Şartları

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları bünyelerine 2019 yılı için subay ve astsubay temini yapacaklarını belirttiler. Başvuru şartları ve tarihleri nedir?

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 2019 Subay ve Astsubay Alımı Şartları

Milli Savunma bakanlığı yeni bir duyuru yayımlayarak komutanlıklara askeri ilanlar kapsamında personel alımı yapacaklarını belirtti. Sadece erkek adaylar için geçerli olacak olan bu alım Bando sınıfında yapılacak. Ön başvurular başladı ve Ağustos ayının ilk haftasına kadar yapılması gerekmektedir. Peki şartlar ve başvuru bilgileri nedir? haberimizin devamında tüm detayları sizlerle payşalıyor olacağız. Öncelikle adayların özel hakları ile başlıyalım.

SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HAKLARI NEDİR?

Özlük Hakları:

Rütbe Bekleme Süreleri: 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar ve astsubaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan bando sınıfı muvazzaf subaylığa ve astsubaylığa alınanlar için de uygulanır.

Atama ve Yer Değiştirme: Dış kaynaktan bando sınıfı muvazzaf subaylığa ve astsubaylığa alınanların kıt'a, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sağlık: Dış kaynaktan bando sınıfı muvazzaf subaylığa veya astsubaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

İzin İşlemleri: Temin edilen bando sınıfı muvazzaf subay ve astsubay adayları “Subay/Astsubay Temel Askerlik ve Subaylık/Astsubaylık Nosyonu/Anlayışı Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. (II) Subay/Astsubay Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu/Anlayışı Kazandırma Eğitimi dışında; muvazzaf subay/astsubaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. (d) Konuttan Faydalanma: Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

Malî Hakları:

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subay/astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile İlişkileri: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanun’un subay/astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.  205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando sınıfı muvazzaf subay ve astsubay temini için adaylardan genel olarak, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Sivil ve askeri okullardan herhangi bir nedenle ayrılmamış olmak, Her ne sebeple olursa olsun TSK dan çıkartılmamış olmak, Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alabilmek, Daha önce çalışılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ie ayrılmamış olmak, Herhangi bir kadın/erkek ile nikahsız olarak birlikte yaşamamak, Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak, Görevini yerine getirmesine engel olabielcek herhangi bir sağlık sorunu olmamak ve TSK tarafından belirtilen sağlık şartlarını taşımaları gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR:

Adaylardan özel olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak, Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak, Halihazırda subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş veya sözleşme yapmamış, askeri öğrenci ise yemin etmemiş olmak.

Yaş Şartı: 

Muvazzaf subay adaylarından, Lisans seviyesinde mezun olanlar için 27 ve lisansüstü eğitimi olalar için 32 yaşından büyük olmamak şartı aranır.

Muvazzaf Astsubay Adayları için ise, Ön Lşsans seviyesine olanlar için 25 ve Lisans düzeyinde olanlar için 27 yaşından büyük olmamak şartları aranır.

Eğitim Şartı:

Muvazzaf astsubaylarda; Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını tercih eden; yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli Yükseköğretim Kurulu Bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları, Konservatuvarlar, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleri ve Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı/Bölümlerininden mezun olmuş olmaları gereklidir.

Muvazzaf subaylarda; yurt içinde en az dört yıl süreli Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları ve Konservatuvarlar ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Orkestra Şefliği veya Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sanat/sanat dallarından mezun olmuş olmak,

BAŞVURULAR:

Komutanlıklara başvurular 10 Temmuz 2019 tarihi itibari ile başladı ve adaylar ön başvurularını en geç 06 Ağustos 2019 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Aşağıdan başvuru kılavuzu ve başvuru ekranına ulaşabileceksiniz.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI

DİĞER ASKERLİ İLANLARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 07:40
YORUM EKLE
YORUMLAR
Cihan
Cihan - 2 yıl Önce

Burdan yetkililere sesleniyorum. Lutfen yas siniri 30 olsun