Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı 2015

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı 2015 Jandarma Genel Komutanlığı <a href="http://www

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı 2015
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı 2015 Jandarma Genel Komutanlığı Subay Alımı Yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinin ihtiyacını karşılamak üzere Sözleşmeli Subay Alımı yapacaktır. Sizde Jandarma Genel Komutanlığında Sözleşmeli Olarak Subay olmak istiyorsanız alt kısımda verilmiş olan genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, ayrıntılı bilgi veren kılavuza ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. 1. GENEL BİLGİLER a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Subay ihtiyacını karşılamak amacıyla fakülte ve yüksekokul mezunlarından sınavla, Jandarma (36), Muhabere (4), Bakım (2), İkmal (2), Personel (6) ve Maliye (1) olmak üzere toplam (51) sözleşmeli subay statüsünde erkek personel alınacaktır. b. Adayların, TABLO-1’de belirtilen en az 4 yıl süreli kaynak lisans programlarından mezun olması gerekmektedir. Adayların mezun oldukları/olacakları lisans programına göre başvurabilecekleri sınıflar TABLO-1’de belirtilmiştir c. Sözleşmeli subay adaylarının, ön sözleşme tarihinden önce mezun olabilecek durumda olması zorunludur. ç. Adaylar, mezun oldukları/olacakları TABLO-1’de belirtilen lisans programının uyması hâlinde bir ve birden fazla sınıfı tercih edebileceklerdir. Adaylar, yaptıkları tercih sırasına göre değerlendirilecektir. TABLO-1’de yer almayan lisans programlarından mezun olan/olacak adaylar başvuruda bulunamazlar. d. Kontenjanlar, sınav zamanları, sınav konuları ve sınavların yapılacağı yerler ile değerlendirme hususundaki değişiklikler Jandarma Genel Komutanlığının internet adresinden duyurularak idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir. e. Lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların bitirdiği lisansüstü eğitim programının TABLO-1’de olup olmadığına bakılmayacaktır. Bu durumdaki adaylar lisans öğrenim alanları TABLO-1’de bulunuyorsa başvuru yapabileceklerdir. Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak, adaylara ilk başvuru esnasında yaş koşulu avantajı getirmektedir. Lisansüstü eğitimine devam eden ve başvuru yılı itibari ile 32 yaşından büyük olmayan adayların 13 Nisan 2015 tarihine kadar mezun olmuş durumda olmaları gerekmektedir. 2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR a. Genel Koşullar: (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, (2) 4678 sayılı TSK’da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında kanun ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan “Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri taşımak.” (3) Jandarma, Muhabere, Bakım, İkmal, Maliye, Personel, sınıfları için ERKEK olmak, (4) Sınıf, kontenjan, cinsiyet ve kaynak lisans programları TABLO-1’de gösterilmiştir. Adaylar TABLO-1’den mezun oldukları/olacakları lisans programına uygun sınıflara başvurabileceklerdir. (5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, (6) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri - 2 - tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, (b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, (c) 22.05.1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak. (7) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak, (8) Daha önceden çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından ahlak veya disipline aykırı bir nedenle çıkarılmamış olmak, (9) Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, siyasi parti organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak, (10) İçişleri Bakanlığını sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ile tazminat borcu olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeniyle ileride sınıf değişikliği isteğinde bulunmayacağını taahhüt etmek, (11) Hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararı bulunmamak, (12) Bakaya, yoklama kaçağı veya saklı olarak aranmamak veya bu suçlardan yargılanıyor olmamak, soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamış olmak, (13) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak, (14) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olmak, hâlen bu görevlerde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranların ayrıca, sıralı üstlerinden Sözleşmeli Subay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek, (15) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar, bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında “Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Anıttepe Korgeneral Naci Tınaz Kışlası Anıttepe/ANKARA” adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir. Bu durumdaki adayların başvurularının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır. (16) Yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayların tüm sınav aşamalarında başarılı olarak kabul işlemleri yapılsa dahi, adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir. Daha Ayrıntılı İncelemek İçin Buraya Tıklayarak Jandarma Genel Komutanlığı Kılavuzunu görebilirsiniz.    
Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 16:02

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE