DKK Deniz Harp Okulu Okutman Alımı

DKK Deniz Harp Okulu Okutman Alımı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Harp Okulu Okutman Alıyor

DKK Deniz Harp Okulu Okutman Alımı

DKK Deniz Harp Okulu Okutman Alımı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Harp Okulu Okutman Alıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Harp Okulu  1 adet Makine Mühendisi, 2 adet Gemi İnşa Mühendisi, 1 adet elektrik mühendisi, 1 adet uluslar arası ilişkiler personeli olmak üzere toplamda 5 adet personel alacaktır. Alt kısımda verilmiş olan bilgilerde, başvuru bilgilerine, sınav bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha detaylı bilgi alabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz. T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ HARP OKULU KOMUTANLIĞINA SÜRELİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE SINAVLA OKUTMAN SINIFINDA AÇIKTAN PERSONEL ALINACAKTIR 2014 YILI 2. DÖNEM OKUTMAN ALIMI BİLGİLENDİRME KILAVUZU Başvuru Tarihleri :11 Kasım 2014 - 03 Aralık 2014 Başvuru Adresi //personeltemin.dzkk.tsk.tr Bu kılavuz Deniz Harp Okulu Komutanlığında okutman olmak için başvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. ADAYLARIN DİKKATİNE! 1.BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR. 2.BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. İLGİLİ DEĞİŞİKLİK AŞAĞIDA YER ALAN İNTERNET ADRESİNDE YAYINLANIR. 3.ALIM SÜRESİNCE HER TÜRLÜ RESMİ DUYURU VE BİLGİLENDİRME //personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR. 1.Deniz Harp Okulu Komutanlığında istihdam edilmek üzere 4566 sayılı "Harp Okulları Kanunu" hükümleri doğrultusunda süreli/sözleşmeli olarak görevlendirilmek üzere sınavla okutman sınıfında açıktan Bay/Bayan öğretim elemanı alınacaktır. 2.ALIM YAPILACAK SINIF, BRANŞ, KAYNAK VE AÇIKLAMALARI : İl Adı Unvanı Kadro Kaynaklar (Bölümler) Koşullar İstanbul (Tuzla) Makine 1 -Makine Mühendisliği -Yüksek Lisans mezunu olmak(Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyeti Kaynak Bölümden) -ALES sınavından en az 70 puan almak, -KPDS/ÜDS/YDS sınavından en az 50 puan almak İstanbul (Tuzla) Gemi İnşa 2 -Gemi İnşa Mühendisliği,-Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği -Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği -Yüksek Lisans mezunu olmak(Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyeti Kaynak Bölümden) -ALES sınavından en az 70 puan almak, -KPDS/ÜDS/YDS sınavından en az 50 puan almak İstanbul (Tuzla) Elektrik 1 -Elektrik Mühendisliği,-Elektrik-Elektronik Mühendisliği, -Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği -Yüksek Lisans mezunu olmak((Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyeti Kaynak Bölümden) -ALES sınavından en az 70 puan almak, -KPDS/ÜDS/YDS sınavından en az 50 puan almak İstanbul (Tuzla) Uluslar arası İlişkiler 1 -Uluslar arası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans mezunu olmak(Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyeti Kaynak Bölümden) -ALES sınavından en az 70 puan almak, -KPDS/ÜDS/YDS sınavından en az 50 puan almak 3.BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR: a.Genel Koşullar: (1)T.C. Vatandaşı olmak, (2)Müracaat tarihi itibariyle, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak (11 Kasım 1978-03 Aralık 1996 tarihleri arasında doğanlar), (3)Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (4)Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş bile olsa; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, (5)Yapılacak sınavlarda başarılı olmaları durumunda sevk edilecekleri Askeri Hastaneden "TSK'da Sivil Memur Olur" kararlı rapor almış olmak, (6)Yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak, b.Öğrenimle İlgili Koşullar: (1)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 yılı Güz dönemi ve sonrası yıllarda yapılan "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES)"en az 70 puan almış olmak, (2)Müracaat ettiği unvana ait kaynaklar bölümünden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, (3)Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak, (2009 Güz dönemi ve sonraki sınavlar geçerlidir.) (4)Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nca onaylanmış denklik belgeleri bulunmak, (5)Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlardan, diplomalarının denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak, (6)Alımı yapılacak branşa göre belirlenen ve ilanda belirtilen sınavlardan istenilen yeterli notu almış olmak, (7)Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak, (Askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır.) 4.BAŞVURU YÖNTEMİ: a.Başvurular www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki "İnsan Kaynakları-Personel Alımları'' sayfası altında bulunan //personeltemin.dzkk.tsk.tr linkinden "2014 yılı 2. Dönem Okutman Alımı"başlığından yapılacaktır. b.Adayların, Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurularını yukarıda belirtilen internet adresinden "İlk Başvuru" kısmına girerek istenilen bilgileri doldurarak yapmaları gerekmektedir. c.Başvuru esnasında doldurulacak bilgilerin ve verilecek/gönderilecek belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. ç. Doldurulan bilgilerin ve verilen/gönderilen belgelerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir. d.Başvurular; 11 Kasım 2014 günü saat 14:00'da başlayıp, 03 Aralık 2014 günü saat 08:00'da sona erecektir. e.Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle tekrar sisteme giriş yaparak bilgilerini tamamlayacaklardır. Bu şifreyle başvuru süresince bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir. f.Adaylar, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda "Aday Girişi" kısmında bulunan "Şifremi Unuttum" kısmında daha önce girdikleri bilgileri girerek şifrelerini direk olarak ekranda göreceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcıdan girmeleri gerekmektedir. Şifreler e-mail adresine gönderilmemektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları "Şifre Öğrenme" taleplerine yanıt verilmeyecektir. g.İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. ğ.Alım süresince her türlü duyuru //personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. h.Tüm adaylar, internet ortamından başvuru yapmalarını müteakip ALES ve Dil sınavı sonuç belgelerini 05 Aralık 2014 tarihine kadar 0 216 310 72 46 numaralı belgegeçere göndereceklerdir. ALES ve Dil sınavı sonuç belgelerini" göndermeyen adaylar ön değerlendirmeye alınmayacaktır. ı.2014 yılı 1. dönem sözleşmeli/muvazzaf subay veya araştırma görevlisi alımı için müracaat eden adaylar şartları sağlamaları halinde aynı zamanda okutman alımı sınavına da müracaat edebileceklerdir. Yazılı sınav aynı tarihte ve aynı merkezlerde yapılacaktır. Her iki sınava da başvuruda bulunan adayların sözleşmeli/muvazzaf subay veya araştırma görevlisi alımı için girmiş oldukları sınavlar okutman sınavı için de değerlendirilecektir. 5.ÖN DEĞERLENDİRME : Müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday, ALES puanının %60'ını (md. 7 gereğince merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40'ını dikkate alarak belirlenecek ve//personeltemin.dzkk.tsk.trilan edilecektir. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılacaktır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına çağrılacaktır. 6.BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ : Yazılı sınava girecek adayların listesi, sınav merkezleri ve sınav tarihi 15 Aralık 2014 tarihinde saat 17:00'da //personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden ilan edilecektir. 7.MUAFİYET : Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tıptave Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 8.YAZILI SINAV : a.Aday sayısına bağlı olarak farklı/ilave sınav merkezi veya merkezlerinde sınav yapılması durumunda, adaylar bu konuda herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir. b.Yazılı sınavda, tüm branşlara test usulü 50 genel kültür, 50 meslek bilgisi olmak üzere 100 soru sorulacaktır. c.Genel Kültür sınavına ait muhtemel alt konu başlıkları sayfa 7'de belirtilmiştir. ç.Meslek bilgisi sınavı ise adayların meslek bilgilerini ölçecek şekilde hazırlanacaktır. d.Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan0,25 puan kırılır. f.Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanır. 9.YAZILI SINAV SONUÇLARI İLANI VE 2. SEÇİM AŞAMALARINA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ : Yazılı sınav sonuçları yazılı sınavın değerlendirilmesini müteakip //personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilecektir. Yazılı sınavı kazanan adaylara mülakatların icra edileceği tarih ve yer ilan edilecektir. 10.MÜLAKATLAR: Mülakatta başarılı olanların tespitinde 100 tam not üzerinden altmış (60) not barajının geçilmesi esas alınır. 60 not barajını aşamayan adaylar elenmiş sayılır. Nihai mülakat notu, sınav kurulunca başkan ve üyelerin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. 11.DEĞERLENDİRME a.Değerlendirmede; ALES notunun %30'u (md. 7 gereğince merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30'u, yabancı dil puanının %10'u ve giriş sınavı notunun %30'u hesaplanarak başarı sırası belirlenecektir. b.Mülakatların icra edilmesi ve değerlendirilmesini müteakip sonuçlar //personeltemin.dzkk.tsk.trinternet sayfasından ilan edilecektir. 12. SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİ: Yapılan sınavlardan başarılı olan adaylar TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık muayenelerinin yapılması amacıyla Sağlık Kurulları/Asker Hastanelerine sevk edilirler. 13.DİĞER HUSUSLAR: Adaylar, //personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinden veya Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığına ait 0216 310 93 65 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler. GENEL KÜLTÜR BRANŞINA AİT SORULABİLECEK MUHTEMEL ALT KONU BAŞLIKLARI S.NU BRANŞ ADI KONU BAŞLIKLARI 1 TÜRKÇE Sözcükte Anlam Anlamca Kalıplaşmış Söz Öbekleri Cümlede Anlam Paragraf Anlatım Bozuklukları 2 İNKILAP TARİHİ 20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu 1.Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun Durumu Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı Kurtuluş Savaşı Cumhuriyet Dönemi Atatürk Devrimleri Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Siyaseti Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 3 MİLLİ COĞRAFYA Dünyanın Şekli ve Hareketleri Harita Bilgisi Türkiye Denizleri ve Boğazları (Kavrama Düzeyli) Türkiye Bölgeler Coğrafyası (Kavrama Düzeyli) Türkiye Ekonomik Coğrafyası (Kavrama Düzeyli) Türkiye Beşeri Coğrafyası (Kavrama Düzeyli) Türkiye Jeomorfolojisi (Kavrama Düzeyli) Türkiye İklimi Türkiye'nin Pakt ve ilişkide Olduğu Ülkeler Beşeri ve Ekonomik Özellikler Çevre Sorunları 4 T.C. ANAYASASI (Son değişiklikleri ihtiva edecek şekilde) 5 ULUSLARARASI KURULUŞLAR / SÖZLEŞME / ANTLAŞMALAR (Birleşmiş Milletler, NATO, Lozan Antlaşması, Montreux Sözleşmesi, 1947 Paris Sözleşmesi) 6 AKTÜEL KONULAR (Son bir sene içerisinde basın organlarında yayımlanmış ekonomi, siyasal, spor, sanat vb. güncel olaylar.) Yukarıda yer alan konu ve alt konular referans olarak belirtilmiştir. Sınav soruları hazırlanırken yukarıda belirtilen alt konu başlıklarından ve/veya benzer konu başlıklarından yararlanılacaktır.

YORUM EKLE