Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Tabip Subay Alımı 2015

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Tabip Subay Alımı 2015 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Tabip Subay Alımı Yapıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Tabip Subay Alımı 2015

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Tabip Subay Alımı 2015

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Tabip Subay Alımı Yapıyor. Sizde Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Uzman Tabip Subay olmak istiyorsanız alt kısımda verilmiş olan bilgilerde, Genel niteliklere, Başvuru bilgilerine, genel şartlara, Sınav bilgilerine ve Genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI

BEYLERBEYİ/İSTANBUL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

UZMAN TABİP SUBAY

BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru Tarihleri

31 Aralık 2014 – 23 Ocak 2015

Başvuru Adresi

//personeltemin.dzkk.tsk.tr

Bu kılavuz

TSK Sağlık Komutanlığı Asker Hastanelerindeki kadrolar ile Deniz Kuvvetleri K.lığının muhtelif kadrolarına muvazzaf uzman tabip subay olmak için başvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Meslek olarak subaylığı ve denizciliği seçtiğiniz için

sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

İÇİNDEKİLER

1.ALIM YAPILACAK UZMAN TABİP BRANŞLARI5

2.YASAL DAYANAK :6

3.BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:6

4.BAŞVURU YÖNTEMİ:7

5.BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :8

6.UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :8

7.YAZILI SINAVLAR :9

8.YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AÇIKLANMASI VE 2. SEÇİM AŞAMALARINAKATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :9

9.2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI :10

10.DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :10

11.2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :11

12. SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİ :11

13.GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :11

14.TAAHHÜTNAME İŞLEMLERİ :11

15.MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY/ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :11

16.KARARNAME/SÖZLEŞME YAPILMASI :11

17.SINAV TAKVİMİ :12

GENEL KÜLTÜR BRANŞINA AİT SORULABİLECEK MUHTEMEL ALT KONU BAŞLIKLARI13

BOY-KİLO STANDARTLARI14

ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ15

BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ16

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU.. 17

SUBAY ADAYI BİLGİ FORMU.. 19

Sevgili Uzman Tabipler;

Bu kılavuz; kendi gemisini yapabilen ve dünya denizlerinde sancak varlık gösteren donanmaya sahip Türk Deniz Kuvvetlerine muvazzaf subay statüsünde uzman tabiplerin nasıl başvuracağı konusunda sizlere yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuz, Deniz Kuvvetleri K.lığına başvuru esasları, seçim aşamaları ve kesin kayıt esaslarını kapsamakta, sadece internet sitesinde yayımlanmakta, basım ve dağıtımı yapılmamaktadır.

Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden üst seviyede yetişmek, Türk Deniz Kuvvetlerinin yürütmekte olduğu projeler ile yeni yapılan gemileri ve personelini desteklemek, Kaptan-ı Derya Barbaros’un “Denizlere Hakim Olan Cihana Hakim Olur” hedefi doğrultusunda silah arkadaşımız olmak istiyorsanız, sizleri Deniz Kuvvetleri K.lığına bekliyoruz.

Başarınız devamlı, pruvanız neta, denizleriniz sakin, rüzgarlarınız bol, geleceğiniz aydınlık olsun.

Dz.K.K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1.BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2.BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. İLGİLİ DEĞİŞİKLİK AŞAĞIDA YER ALAN İNTERNET ADRESİNDE YAYINLANIR.

3.ALIM SÜRESİNCE HERTÜRLÜ RESMİ DUYURU VE BİLGİLENDİRME //personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

1.ALIM YAPILACAK UZMAN TABİP BRANŞLARI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA ALINACAKMUVAZZAF SUBAY UZMAN TABİP BRANŞLARI
Acil Tıp
Anestezi ve Reanimasyon
İç Hastalıkları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz
Kadın Hastalıkları ve Doğum
KBB
Psikiyatri
Radyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji

2.YASAL DAYANAK :

Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik’e dayanılarak yukarıdaki çizelgede belirtilen branşlardaki uzman tabip erkek ve bayanlardan TSK Sağlık Komutanlığı Asker Hastanelerindeki kadrolar ile Deniz Kuvvetleri K.lığının muhtelif kadrolarına muvazzaf uzman tabip subay temini yapılacaktır.

Başa Dön

3.BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a.Genel Koşullar:

(1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2)Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(3)Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a)Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b)Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c)22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Kanunun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden,

mahkum olmamak.

(4)Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmemiş olmak,

b.Öğrenimle İlgili Koşullar:

(1)Adayların tıp fakültesi mezunu ve alım yapılacak branşlara uygun eğitim veren kurumlardan en geç 31 Aralık 2015 döneminde mezun olmaları gerekmektedir.

(2)Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

(5)Alımı yapılacak branşa göre belirlenen ve ilanda belirtilen sınavlardan istenilen yeterli notu almış olmak,

(8)Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak, (Askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır.) (Kredi yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredileri hariç)

c.Yaş İle İlgili Koşullar:

01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 yaşındanbüyük olmamak, (01 Ocak 1982 ve sonra doğanlar) şartı aranır.

ç.Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1)Fiziki Yeterlilik ve değerlendirme testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde (TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen ön sağlık koşullarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik) öngörülen koşulları taşımak.

(2) Sevk edileceği Asker Hastanesi/Geçici Sağlık Kurulu (GSK)/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “Sınıfında Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlam raporu almak,

d.Kaynaklar:

(1) Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için;

(a)Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(b)Askerlik hizmetini yerine getirmekte olanlardan nitelik belgesi uygun olanlar,

(c)Askerlik hizmetini yerine getirip terhis edilenler,

(ç)Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memur ve işçiler,

(d)Bayanlar

başvuru yapabilirler.

e.Özel Koşullar:

(1)Askerlik hizmetini yaparken başvuran yedek subay, kısa dönem erbaş/er ve erbaş/erler için üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıtada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(2)Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirindenuygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıtada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(3)Yedek subayların hizmet esnasında aldıkları sicil not ortalaması 85 not ve üzerinde olmak.

Başa Dön

4.BAŞVURU YÖNTEMİ:

a.Başvurular sadece www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “İnsan Kaynakları-Personel Alım Alımları” sayfası altında bulunan //personeltemin.dzkk.tsk.trlinkinden “2015 yılı 1. Dönem Muvazzaf Subay Uzman Tabip Alımı”başlığından yapılacaktır.

b.Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden ‘‘İlk Başvuru” kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

c.Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

d.Başvurular; 31 Aralık 2014 günü saat 14:00’da başlayıp, 23 Ocak 2015 günü saat 08:00’da sona erecektir.

e.Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle tekrar sisteme giriş yaparak bilgilerini tamamlayacaklardır. Bu şifreyle başvuru süresince “Aday Girişi” kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

f.Adayların, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında daha önce girdikleri bilgileri girerek şifrelerini direk olarak ekranda göreceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcılardan girmeleri gerekmektedir. Şifreler e-mail adresine gönderilmemektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

g.İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ğ.Alım süresince her türlü duyuru //personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi tebligat gönderilmeyecektir.//personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

Başa Dön

5.BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

a. Başvurusu uygun görülen ve yazılı sınava girecek adayların listesi 5 Şubat 2015 tarihinde//personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindeilan edilecektir.

b.Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında

(1)Aday Bilgi Formu (sayfa 19’da yer alan form doldurularak çıktı alınacak ve imzalanacaktır.),

(2)Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (sayfa 17’de yer alan form bilgisayar ortamında doldurularak 3 nüsha çıktı alınacak ve imzalanacaktır.)

(3)Tıpta Uzmanlık Diploma fotokopisi (öğrenciler için öğrenci belgesi)

6.UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a.Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1)Genel kültür ve sayısal yetenek sınavına,

(2)Ön sağlık muayenesine,

(3)Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,

(4)Mülakata

tabi tutulacaklardır.

b.Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki adıma devam edemezler.

c.Ayrıca tüm adaylara kişilik değerlendirme testi uygulaması yapılacaktır.

7.YAZILI SINAVLAR :

a.Yazılı sınav ve 2. seçim aşamaları 10-11 Şubat 2015 tarihlerinde saat 10:00’da Deniz Harp Okulu K.lığında icra edilecektir. Sınav merkezleri ile ilgili planlamada değişiklik olması durumunda başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. Aday sayısına bağlı olarak farklı/ilave sınav merkezi veya merkezlerinde sınav yapılması durumunda, adaylar bu konuda herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

b.Yazılı sınavda; test usulü 50 genel kültür, 50 sayısal yetenek (liselerin fen bilimlerinde okutulan temel matematik müfredatı, sayısal ve sözel mantıksal muhakemeyi ölçücü nitelikte sorular) olmak üzere 100 soru sorulacaktır

c.Yazılı Sınavda sorulabilecek Genel Kültür sınavına ait muhtemel alt konu başlıkları sayfa 13‘da belirtilmiştir.

ç.Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan0,25 puan kırılır.

d.Adayların sınavları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.Sınav değerlendirmesi Standart Puan Hesaplaması ile yapılacaktır.

e.Genel kültür sınavından 30 standart puan ve daha yukarı, sayısal yetenek sınavından 35 standart puan ve daha yukarı puan olması kaydıyla, her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

f.Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır.

g.Yazılı sınav ve 2’nci Seçim aşamalarının 10-11 Şubat 2015 tarihlerinde tamamlanması planlanmaktadır.

8.YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AÇIKLANMASI VE 2. SEÇİM AŞAMALARINA

KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

Yazılı sınavı kazanan adayların listesi, sınavın yapıldığı yerde adaylara sınav bitiminden 2 saat sonra tebliğ edilecek ve ayrıca//personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonrasında diğer seçim aşamalarına geçilecektir. Yazılı sınav ve 2’nci Seçim Aşamalarının 1-2 gün sürmesi planlanmaktadır.

Başa Dön

9.2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI:

Yazılı sınavı geçen adaylara katılacakları 2’nci Seçim aşamalarında önce kişilik testi uygulanacaktır. Kişilik testinin sonuçları mülakat aşamasında veri olarak kullanılacaktır. 2’nci Seçim Aşamalarının diğer safhaları aşağıda açıklanmıştır.

a.Ön Sağlık Muayenesi :

Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde öngörülen koşulları taşımak (Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık koşulları ile sayfa 14‘de belirtilen boy/kilo standartlarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik).

b.Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testleri :

(1)Ön sağlık muayenesinden geçen adaylara Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testleri uygulanacaktır. Test ile ilgili ayrıntılı bilgi erkek adaylar için sayfa 15, bayan adaylar için sayfa 16‘dadır.Değerlendirmede branşlardan baraj puanı olmaksızın üç testin ortalaması 30 ve daha yukarı olanlar başarılı sayılır.

(2)Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunundasorumluluk adaylara aittir.

(3)Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

c.Mülakat :

Mülakat sınavında aşağıdaki hususlara dikkat edilir. Sınavda 100 üzerinden 80ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

(1)Genel Görünüm (Kılık kıyafet, genel fiziki görünüm)

(2)Davranış (Tavır ve Hareketler, Sınav Ciddiyeti, Jest ve Mimikler)

(3)Kendine Güveni (Heyecan Durumu, İletişim Yeteneği)

(4)Konuşması (Diksiyonu, Kelimeleri Düzgün Seçip Seçmediği, Ses Tonu, Konuşması ve Anlaşılabilirliği)

(5)Anlama ve Anlatma Kabiliyeti (Kendine İfade Yeteneği, Anlatım Düzgünlüğü, İkna Yeteneği, Kavrama Yeteneği, Konuya Hakimiyeti).

10.DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

a.Yazılı sınav toplamının %70’i, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi’nin %10’u, mülakatın %20’si ve özel niteliklerden alınan puanların toplamına göre yapılır.

b.Tüm sınavları başarı ile geçen adayların nihai sıralamasında,

(1)Yüksek lisans yapanlara ilave 5 puan verilir,

(2)Doktora yapanlara ilave 10 puan verilir,

(3)Şehit eş ve çocuklarına 10, gazi eş ve çocuklarına puan ilave edilmektedir.

(4)2010 yılından itibaren 2015 bahar dönemine kadar YDS sınavı veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan (ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Kılavuzu) en az 75 puan almış adaylara 5 puan ilave edilir.

11.2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :

2’nci seçim aşamaları sonuçlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca onaylanmasını müteakip sonuçlar//personeltemin.dzkk.tsk.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

12. SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİ:

Yapılan sınavlardan başarılı olan adaylar TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık muayenelerinin yapılması amacıyla Sevk edileceği Asker Hastanesi/Geçici Sağlık Kurulu (GSK)/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “Sınıfında Muvazzaf/Sözleşmeli Subay/Astsubay Olur” kararlı sağlam raporu almalıdırlar.

13.GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

Kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği askeri teşkilatlarda çalıştırılacak kamu personeli hakkında yapılmaktadır. Başarılı olan adayların güvenlik soruşturması işlemleri başlatılır.

14.TAAHHÜTNAME İŞLEMLERİ :

Güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan ve mezun olduğunu ibraz eden adaylardan; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adayları ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Beylerbeyi/İSTANBUL adresinde taahhütname imzalanacaktır.

15.MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY/ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :

Adayların katılacağı eğitimler bilahare ilan edilecektir.Muvazzaf/sözleşmeli subay adayı, çalışıyor ise çalışmakta olduğu işyerinden tefrik edildiği eğitime başlamadan önce ayrılmak zorundadır.

16.KARARNAME/SÖZLEŞME YAPILMASI :

Muvazzaf subay adayları kararnamesinin onaylanması müteakip Teğmen rütbesine naspedilirler.

Başa Dön

17.SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati: 31 Aralık 2014 saat 14:00

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati: 23 Ocak 2015 saat 08:00

Yazılı Sınav ve 2’nci Seçim Aşamaları Merkezi: Deniz Harp Okulu K.lığı

Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi: 5 Şubat 2015.

Yazılı Sınav ve 2’nci Seçim Aşamaları: 10-11 Şubat 2015

2’nci Seçim Aşamaları Sonuçları: 2’nci Seçim aşamaları sonuçlarının

onaylanmasını müteakip ilan edilecektir.

İlan ve Başvuru Adresi: //personeltemin.dzkk.tsk.tr

T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

 

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı

İnsan Kaynakları Başkanlığı

İrtibat Numaraları

Telefon


Faks
0 (216) 310 93 65

0 (216) 310 72 46

 

S.NU BRANŞ ADI KONU BAŞLIKLARI  
  1 TÜRKÇE Sözcükte Anlam
  Anlamca Kalıplaşmış Söz Öbekleri
  Cümlede Anlam
  Paragraf
  Anlatım Bozuklukları
  2 İNKILAP TARİHİ 20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu
  1.Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu
  Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı
  Kurtuluş Savaşı
  Cumhuriyet Dönemi
  Atatürk Devrimleri
  Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Siyaseti
  Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri
  3 MİLLİ COĞRAFYA Dünyanın Şekli ve Hareketleri
  Harita Bilgisi
  Türkiye Denizleri ve Boğazları (Kavrama Düzeyli)
  Türkiye Bölgeler Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
  Türkiye Ekonomik Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
  Türkiye Beşeri Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
  Türkiye Jeomorfolojisi (Kavrama Düzeyli)
  Türkiye İklimi
  Türkiye’nin Pakt ve ilişkide Olduğu Ülkeler Beşeri ve Ekonomik Özellikler
  Çevre Sorunları
  4 T.C. ANAYASASI (Son değişiklikleri ihtiva edecek şekilde)
  5 ULUSLARARASI KURULUŞLAR / SÖZLEŞME / ANTLAŞMALAR (Birleşmiş Milletler, NATO, Lozan Antlaşması, Montreux Sözleşmesi, 1947 Paris Sözleşmesi)
  6 AKTÜEL KONULAR (Son bir sene içerisinde basın organlarında yayımlanmış ekonomi, siyasal, spor, sanat vb. güncel olaylar.)

 

Yukarıda yer alan konu ve alt konular referans olarak belirtilmiştir. Sınav soruları hazırlanırken yukarıda belirtilen alt konu başlıklarından ve/veya benzer konu başlıklarından yararlanılacaktır.

BOY-KİLO STANDARTLARI

ERKEK ADAYLARDA ARANANBAYAN ADAYLARDA ARANAN

Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)   Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)
164 72 51   153 60 44
165 72 52   154 61 45
166 72 52   155 62 45
167 73 53   156 63 46
168 73 54   157 63 46
169 74 54   158 65 47
170 75 55   159 65 48
171 76 56   160 66 48
172 77 56   161 67 49
173 78 57   162 68 49
174 79 58   163 69 50
175 80 58   164 69 51
176 81 59   165 70 51
177 81 60   166 70 52
178 82 60   167 71 53
179 83 61   168 73 53
180 84 62   169 74 54
181 85 62   170 75 54
182 86 63   171 75 55
183 87 64   172 76 56
184 88 64   173 77 56
185 89 65   174 78 57
186 90 66   175 79 58
187 91 66   176 80 58
188 92 67   177 81 59
189 93 68   178 82 60
190 94 69   179 83 60
191 95 70   180 84 61
192 96 70   181 85 62
193 97 71   182 86 62
194 98 72   183 87 63
195 99 72   184 88 64
196 100 73   185 88 64
197 101 74   186 89 65
198 102 75   187 90 66
199 103 75   188 91 67
200 104 76   189 92 67
201 105 77   190 93 68
202 106 78   191 94 69
203 107 78   192 95 70
204 108 79   193 96 70
205 109 80   194 97 71
206 110 81   195 98 72
207 111 81   196 99 72
208 112 82   197 100 73
209 114 83   198 101 74
210 115 84   199 102 75
        200 104 76
        201 105 76
        202 106 77
        203 107 78
        204 108 79
        205 109 79
        206 110 80
        207 111 81
        208 112 82
        209 113 83
        210 114 83

ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV .KOŞU MEKİK
Tekrar Puan Süre dk. Puan Tekrar Puan
1 2 3 1’inci Grup 2’nci Grup 3’üncü Grup 1 2 3
40 100     6.30-6.39′ 100     40 100    
39 98     6.40-6.49′ 98 100   39 98    
38 96     6.50-6.59′ 94 98 100 38 96    
37 94     7.00-7.09′ 90 94 98 37 94    
36 92     7.10-7.19′ 85 90 94 36 92    
35 90 100   7.20-7.29′ 75 85 90 35 90 100  
34 88 97   7.30-7.39′ 65 75 85 34 88 97  
33 86 94   7.40-7.49′ 55 65 75 33 86 94  
32 84 92   7.50-7.59′ 50 55 65 32 84 92  
31 82 90   8.00-8.09′ 40 50 55 31 82 90  
30 80 88   8.10-8.19′ 36 40 50 30 80 88  
29 78 86   8.20-8.29′ 32 36 40 29 78 86  
28 76 84   8.30-8.39′ 28 32 36 28 76 84  
27 74 82   8.40-8.49′ 24 28 32 27 74 82  
26 72 80   8.50-8.59′ 20 24 28 26 72 80  
25 70 78 100 9.00-9.09′ 16 20 24 25 70 78 100
24 68 76 97 9.10-9.19′ 12 16 20 24 68 76 97
23 66 74 94 9.20-9.29′ 8 12 16 23 66 74 94
22 64 72 91 9.30-9.39′ 4 8 12 22 64 72 91
21 62 70 88 9.40-9.49′ 0 4 8 21 62 70 88
20 60 68 85 9.50-9.59′   0 4 20 60 68 85
19 58 66 82 10.00′     0 19 58 66 82
18 56 64 80         18 56 64 80
17 54 62 77         17 54 62 77
16 52 60 74         16 52 60 74
15 50 58 72         15 50 58 72
14 47 56 70         14 47 56 70
13 44 54 68         13 44 54 68
12 40 50 66         12 40 50 66
11 38 48 64         11 38 48 64
10 35 46 60         10 35 46 60
9 32 44 55         9 32 44 55
8 29 40 50         8 29 40 50
7 26 35 45         7 26 35 45
6 23 30 40 1’in Grup: 17-25 Yaş Arası2’nci Grup: 26-30 Yaş Arası

 

3’üncü Grup: 31-35 Yaş Arası

6 23 30 40
5 20 25 35 5 20 25 35
4 15 20 30 4 15 20 30
3 10 15 20 3 10 15 20
2 5 8 10 2 5 8 10
1 1 1 1 1 1 1 1

BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV .KOŞU MEKİK
Tekrar Puan Süre dk. Puan Tekrar Puan
1 2 3 1’inci Grup 2’nci Grup 3’üncü Grup 1 2 3
20 100     9.00-9.09′ 100     20 100    
19 98     9.10-9.19′ 96     19 98    
18 96     9.20-9.29′ 92 100   18 96    
17 94 100   9.30-9.39′ 88 96   17 94 100  
16 92 98   9.40-9.49′ 84 92 100 16 92 98  
15 90 96   9.50-9.59′ 80 88 96 15 90 96  
14 85 94 100 10.00-10.09′ 76 84 92 14 85 94 100
13 80 92 97 10.10-10.19′ 72 80 88 13 80 92 97
12 75 90 95 10.20-10.29′ 68 76 84 12 75 90 95
11 70 85 92 10.30-10.39′ 64 72 80 11 70 85 92
10 65 80 90 10.40-10.49′ 60 68 76 10 65 80 90
9 60 75 84 10.50-10.59′ 56 64 72 9 60 75 84
8 55 70 80 11.00-11.09′ 52 60 68 8 55 70 80
7 50 65 75 11.10-11.19′ 48 56 64 7 50 65 75
6 45 60 70 11.20-11.29′ 44 52 60 6 45 60 70
5 40 50 60 11.30-11.39′ 40 48 56 5 40 50 60
4 30 40 50 11.40-11.49′ 36 44 52 4 30 40 50
3 20 30 40 11.50-11.59′ 34 40 48 3 20 30 40
2 10 15 20 12.00-12.09′ 30 36 44 2 10 15 20
1 5 10 15 12.10-12.19′ 28 34 40 1 5 10 15
        12.20-12.29′ 24 30 36        
        12.30-12.39′ 20 28 34        
        12.40-12.49′ 15 24 30        
        12.50-12.59′ 10 20 28        
        13.00-13.09′ 5 15 24        
        13.10-13.19′ 0 10 20        
        13.20-13.29′   5 15        
        13.30-13.39′   0 10        
        13.40-13.49′     5        
        13.50′     0        

1’in Grup: 17-25 Yaş Arası

2’nci Grup: 26-30 Yaş Arası

3’üncü Grup: 31-35 Yaş Arası

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU

  Fotoğrafİmza

 

Mühür

1. Adı, Soyadı (*)   Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl  
2. Uyruğu   İlçe  
3. T.C.Kimlik Nu.   Köy/Mah.  
4. Doğum Yeri   Cilt Nu.  
5. Doğum Tarihi   Aile S.Nu.   Medeni Hali:
İkamet Adresi   Sıra Nu.   Dini:
Seri Nu.   Veriliş Sebebi:
Veriliş Tarihi   Kayıtlı Old.Nüf.İdaresi:
Daimi Adresi  
ÖğrenimDurumu Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri Giriş Tar. Mezuniyet Tar. Ayrılma Nedeni (**)
Çalıştığı İşyeri Son Çalıştığı İşyeri Ünvanı ve Adresi İşin Nevi
Aileye DairBilgiler   Adı Soyadı Adresi (Yaşayanların) Doğ.Yeri Tarihi Uyruğu
Babasının        
Anasının        
Velisinin(Öğc.İçin)        
Eşinin(İşe Girecekler İçin)        
Kardeş 1        
Kardeş 2(****)        
Kardeş 3        
Kardeş 4        
18 yaşındanbüyük

 

çocuklarının

       
AskerlikDurumu Başlama Tar. Terhis Tarihi Cezaları Birliğin Adı ve Yeri
Hakkında bilgi verecek şahısların (Akraba ve eski işverenler hariç) Adı Soyadı İkamet ve İş Adresi Doğum Yeri ve Tarihi Milliyeti Mesleği
İşe Alınacaklar İçin -Hakkınızda verilmiş bulunan mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? VAR(……..)YOK()-Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemenin adını belirtilen belgeyi forma ekleyiniz.
  YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.Şahsın imzası
Soruşturma makamlarınca dikkate alınması istenilen hususlar (***) 1’nci Sicil Amirininİmzası:

 

Adı Soyadı:

Rütbesi:

Görevi:

UYARI -Form, nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.-(*) Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da belirtirler.

 

-(**) Okuldan ayrılma nedeni olarak, Mezuniyet, tasdikname vb.yazılacak, ancak tasdikname alma gerekçesi belirtilecektir.

-(***) Yenilenen güvenlik soruşturmasında doldurulacaktır.

-(****) Kardeş sayısı ikiden fazla ise diğer kardeşlere ilişkin bilgiler ayrıca eklenir.

NOT:1.Adayların müracaat sürecini kısaltmak ve işlemlerde kolaylık sağlamak maksadıyla, bu form personel temin makamları tarafından internet ortamında yayınlanabilir.

 

2.Bu form doldurulduğunda gizlilik derecesi asgari “ÖZEL”, dağıtım sınırlaması “KİŞİYE ÖZEL” olur.

T.C.GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

A N K A R A

SUBAY ADAYI BİLGİ FORMU

UYARI

A-Bu formdaki soruları okunabilir nitelikte, el yazınızla ve dolmakalem kullanarak

cevaplayınız. Durumunuza uygun olmayan sorulara (-) işareti koyunuz.

B-Bütün sorular tam olarak cevaplandırılmadığı takdirde bu form işleme

konulmayacaktır.

C-Bu formda yazılı soruların cevaplarının gerçeğe uygun olmadığı anlaşıldığı

takdirde muvazzaf/ sözleşmeli subaylığa/ astsubaylığa alım işlemleriniz

hükümsüz sayılır ve işe başlamışsanız görevinize son verilir.

I.KİŞİSEL BİLGİLER

TC NO    
BRANŞI    
1. Adınız Soyadınız  
2. Doğum Yeri ve Tarihiniz  
3. Cinsiyetiniz   4. Kan Grubunuz   5. Boyunuz  
Kilonuz  
6. Nüfusa Kayıtlı Olduğunuz İl/İlçe  
7. Medeni Haliniz(Bekar, Evli, Dul, Boşanmış)  
8. Evliyseniz, Eşinizin Adı veDoğum Tarihi  
9. Eşiniz Çalışıyorsa İşi,Ünvanı ve Adresi  
10. Çocuklarınız varsa
Ad ve Soyadları Tahsilde iseOkulu Doğum Tarihi Cinsiyeti
11. Eğer Yaşıyorlarsa,
Babanızın Adı/İşi(Adresi ve telefonu)  
Annenizin Adı/İşi(Adresi ve telefonu)  
12. Varsa Yaşayan Kardeşlerinizin, Sayısı, Cinsiyetleri, öğrenim durumları ve çalışıp çalışmadıkları.  
13. Varsa kanunen bakmakla mükellef olduğunuz kişiler (Sizin gelirinizden başka geliri olmayanlar)(İlk sayfada belirttiğiniz çalışmayan eş ve/veya okuyan çocuklarınızı tekrar yazmayınız.)
Adı Soyadı Doğum Tarihi Yakınlık Derecesi

 

 

 

 

II.ÖĞRENİM BİLGİLERİ (Öğrenim hayatı süresince nakil olunan okullar da yazılacaktır.)

20. Türü Okulun Adı Okulun Yeri Mezuniyet Tarihi ve Derecesi Varsa Bölümü
İlkokul        
Ortaokul        
Lise veya Dengi        
2 YıllıkYüksek Okul        
Fakülte veya4 Yıllık Yüksek Okul        
21. Daha önce askeri okulda okudunuz mu?Okuduysanız ismi ve ayrılma nedeniniz?  
22. Varsa Lisansüstü Öğrenim
Türü Programı Yılı Diploma Derecesi Öğrenim KurumununAdı ve Yeri
Master        
Doktora        
23. Yabancı Dil Bilgisi (En az orta düzeyde ise cevaplayınız.)
DüzeyiAdı Okuma Anlama Yazma Konuşma Öğrenme Şekli ve/veyaKaynağı
Çok İyi İyi Orta Çok İyi İyi Orta Çok İyi İyi Orta Çok İyi İyi Orta
İngilizce                          
Almanca                          
Fransızca                          
Diğer                          
24. Yabancı dille ilgili olarak sahip olduğunuz sertifika ya da diplomalar.
Veren Kurumun Programın Belgenin AlınmaTarihi
Adı Yeri Türü Süresi
25. Yabancı dil dışında katıldığınız staj, kurs, seminer vb. eğitim etkinlikleri. (En az 1 hafta ve/veya 40 saat süreli olup sonucunda diploma, sertifika ya da katılma belgesi aldıklarınızı yazınız. Bilgisayar vb. eğitimlerinizi de bu kapsamda belirtiniz.)
EtkinliğinAdı ve/veya Konusu Düzenleyen Kurum veya Kuruluşun Adı Süresi Tarihi

III.İŞ HAYATI VE DENEYİMLE İLGİLİ BİLGİLER

26. Ücret ve/veya maaş karşılığı çalışmalar.(Sonuncusundan başlayarak yazınız ve belgelendiremeyeceğiniz hizmetlerinizi belirtmeyiniz.)
İşyerinin Adı Göreviniz veya Unvanınız Başlama Tarihiniz Ayrılma Tarihiniz Son Net Ücretiniz Ayrılma Nedeniniz
27. Serbest (kendi adınıza) çalışmanız olduysa konusunu, tarihlerini ve son bulma nedenlerini belirtiniz.
28. Geçmişte ya da halen Ulusal ya da Uluslar arası nitelikte bir dernek, klüp, topluluk vb. kuruluştaüye olduysanız (üye iseniz) veya çalıştıysanız(çalışıyorsanız) belirtiniz.
Organizasyonun Adı Yeri (İl/Ülke) Etkinlik Süreniz Pozisyonunuz
29. İlgi ve hobileriniz nelerdir? Uğraşı boyutunuz nedir?(Spor, müzik, edebiyat, güzel sanatlar, seyahat, el uğraşları, koleksiyon vb.)
30. Hakkınızda bilgi alınabilecek kişiler (Akrabalarınızı yazmayınız.)
Adı Soyadı Görevi Adresi Telefon

NOT: 4. kişi (varsa) en son çalıştığınız işyerinizden ve amiriniz olmalıdır.

31. Adresleriniz Ev  
İş  
Varsa YazışmaAdresiniz  
32. Telefon Numaralarınız Ev   GSM   İş  
33. Sizi tanımaya yardımcı olacak sorulmasını gerekli gördüğünüz başka soru (ya da sorular) varsa belirtiniz ve cevaplayınız?
TARİH : ___/NİSAN / 201İMZA :

İşin Olsa Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

İşin Olsa Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İşin Olsa İOS uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

İnstagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE