Resmi gazete 1 Temmuz 2022 tarihli yayımını yayımladı. Söz konusu yayımlanan yeni kararlara göre Asgrai Ücret Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı görüldü. Bu kapsamda Asgari Ücret yeni yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapıldı.

Asgari Ücret Yeni Yönetmeliği:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.

Editör: TE Bilisim