Artık Cinsiyet Eşitliği Müfredata Girdi

 

Artık Cinsiyet Eşitliği Müfredata Girdi

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcının açıklamasına göre, cinsiyet eşitliği dersi okullarda zorunlu hale gelecek. Ama bu ders ayrı bir ders olarak değil diğer derslerin içine eklenerek öğrencilere verilecek. Dersler Milli eğitim bakanlığının sorumluluğunda verilmeye devam edilecek. Bu çalışma ile öğretmenlerin ve öğrencilerin cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığının arttırılması ilk ghedef olarak görülüyor. Proje ilk olarak belirli illerde seçilen 40 pilot okulda uygulamaya konulacak. Bu iller İzmir, Erzurum, Batman, Karaman, Mardin, Malatya, Şanlıurfa, Samsun ve Trabzon. İlk olarak bu illerdeki okullarda öğenciler Cinsiyet eşitliği hakkında ders alacak. Bu dersi ise toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında eğitim almış olan rehber öğretmenler verecek. Bu öğretmenlerin önceliği ise öğretmen ve idarecilere bu eğitimleri vermek olacak. Daha sonra ise sistem yaygınlaşacak ve öğrencilere de verilmeye başlanacak.

Cuma günü Haklı kadın platformu da bir buluşma düzenleyerek, toplumda cinsiyet eşitsizliğine bir çözüm aradı. Bu konuda kadın milletvekilleri tek ses olmaya davet edildi. Aslında bu çok öenmli bir adımdı. Hem üniversitelerde hem de diğer kurumlarda kadınlar için, kızlar için bir adım atılması belki de kadın cinayetlerinin ve diğer kadınlara yönelik saldırın da önüne geçecek.

Bu sayede belki de bir çok genç kızın, kadının kaderi değişecek. Umarım Milli Eğitim Bakanlığı bu projeyi bir an önce hayata geçirir ve çocuklar daha ilk okul sıralarından bu bilinçle büyür. Artık kadın ve erkek eşitsizliği diye bir şey kalmaz. Bu proje ile bir çok insanın hayatı kurtulur.

YORUM EKLE