Açık Lise Hakkında Merak Edilenler

Açık Lise Hakkında Merak Edilenler

Açık lise okumak isteyenler özellikle değişik sebeplerden dolayı lise okuyamamış kişiler veya lisede okurken kaydı silinmiş, tasdikname almış kişiler veya ailesi ile birlikte yurt dışına çıkmış ülke içerisinde örgün eğitimden yararlanamayacak kişilerdir. Hükümlüler, engelliler, ev kadınları da lise eğitimi almak istiyorlarsa uzaktan eğitimden yararlanabilirler ve açık lise eğitimlerini bu sistem dahilinde alabilirler. Bunun için sadece milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimlerine müracaat etmeleri, gerekli evraklarını sunmaları yeterlidir.

Açık lisenin müfredatı örgün lise müfredatlarının aynısıdır. Aradaki en önemli fark, birincisi örgün lisede okuyanlar bir çocuk eğitimidir, gençlik eğitimidir. Fakat açık lisede çocuk eğitimi ve gençlik eğitiminin yanında erişkin eğitimi de yer almaktadır. Yani diğer bir ifade ile çocuk ve erişkin eğitiminin ortak kullanıldığı bir sistemdir de diyebiliriz. İkincisi ise örgün liseler yıllık müfredat ve yıllık sınıf geçme sistemini kullanır. Fakat açık liselerde okuyanlar dönemsel eğitim sistemine dahildirler ve yılda 3 dönem eğitim görürler. Dersleri birbirlerinin aynısı olmasına rağmen açık liseler ders geçme sistemine dahildirler. Örneğin yıllık sistemde eğitim gören bir örgün lise öğrencisi 1. Sınıfta genel matematik dersi alırken açık lisede bir öğrenci mat 1, mat 2 gibi dönemsel dersler almaktadır. Ama derslerin içerikleri, müfredatları ve ders başlıkları birbirlerinin aynısıdır.

Aynı örgün liselerde okuyan öğrenciler gibi açık liselerde okuyan öğrenciler de mesleki ve teknik anlamda alan seçimi yapabilirler. Mesleki ve teknik liselerde olan derslerin tamamı aynı zamanda açık liselerde de vardır. Ortak zorunlu derslerin dışında alan seçmiş olan öğrenciler aynı zamanda kendi alanındaki ilgili dersleri seçerler ve buna göre derslerini alırlar. Ama düz lisede devam etmek istiyorlarsa açık öğretimde alan seçmezler düz lisenin tüm derslerini alırlar. Yine düz lisede olduğu gibi mesela sayısal, eşit ağırlıklı ve sözel gibi bölümleri de kendileri seçerler. İster sayısal, ister eşit ağırlık ve ister sözel bölümlerdeki dersleri alırlar. Bu derslerin bir kısmı zorunludur bir kısmı seçmelidir kredilerini buna göre tamamlarlar ve mezun olurlar. Kısaca açık lise öğrencileri aynı meslek lisesi ve düz lise öğrencilerinin haklarının tamamına sahiptirler. Kendileri meslek lisesini açık lise olarak okuyabildikleri gibi düz liseyi de açık lise olarak okuyabilirler.

YORUM EKLE