Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak için 500 kişilik kadro ile Hazine ve Maliye Uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 09 Kasım 2020 tarihi itibari ile 20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapıldı. Şimdi ise sırada başvuru yapmış olan adaylar için sonuç tarihi ve Giriş sınavı heyecanı başladı. Peki Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş sınavı konuları nedir? Sınav nasıl yapılacak? İşte detaylar.

GİRİŞ SINAVI:

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Giriş sınavı Ankara ilinde yapılacak olup Sınav tarihi ve yeni Sınav tarihinden en az 10 gün önce açıklanacak. Sınav tarihi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecek oluo ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

SÖZLÜ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI:

a) Hukuk: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

b) İktisat: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, ParaBanka, Ekonometri,

c) İşletme: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,

ç) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye Politikası, Muhasebe,

d) Uluslararası İlişkiler: Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası Hukuk,

e) Ekonometri: En Küçük Kareler Yönetimi, Regresyon Modellerinin Temel Varyansları, Çoklu Regresyonda Tahmin ve Çıkarsama Sorunları, Basit Zaman Serileri Modelleri, Temel İstatistik,

f) İstatistik: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler,

DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

BAŞVURU KILAVUZU

Editör: TE Bilisim